Uzemnenie e

Úloha elektrostatického uzemnenia sa počíta so znížením rizika výbuchu horľavých látok na elektrostatický výbojok. Najčastejšie začína v smere prepravy a úpravy horľavých plynov, práškov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie môže obsahovať rôzne formy. Najťažšie a najmenej zložité modely vychádzajú z uzemňovacej svorky az drôtu. Rozvinutejšie a technologicky rozšírené sú vybavené štýlom riadenia uzemnenia, ktorý umožňuje dávkovanie alebo prepravu produktu, keď je uzemnenie správne pripojené.

MaxmanPenisizexl - Pevne zväè¹ite svoj penis a vychutnajte si jedineèný zá¾itok!

Elektrostatické uzemnenie sa najčastejšie kombinuje pri nakladaní alebo vykladaní železničných a cestných cisterien, nádrží, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných inštalácií.

Plnenie alebo vyprázdňovanie nádrží s rôznym obsahom (napr. Nádrží s práškami, granulami, tekutinami môže spôsobiť nebezpečné elektrostatické náboje. Zdrojom ich postavenia je to, že ešte stále dochádza k miešaniu, prečerpávaniu alebo striekaniu horľavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktom alebo výberom jednotlivých častíc. Množstvo elektrického náboja bude závisieť od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré sa navzájom dotýkajú. Pri zisku priameho a rýchleho spojenia so zemou alebo bez náboja sa môže vytvoriť krátky prúdový impulz, ktorý bude zrejmý v prípade iskry.Nedostatočná kontrola nad výbojom iskry môže zapáliť zmes plynov a vzduchu, čo znamená výbuch alebo nebezpečnú explóziu. Elektrostatické uzemnenie eliminuje riziko výbuchu v dôsledku kontrolovaného vybíjania elektrostatických nábojov.