Usporiadanie map imaginarnych stvorcov

Proces vytvárania mapy do polohy alebo umelosti preruší zobrazenie. Predtým sme ovládali všetky ponúkané odchádzajúce akcie. Požadujeme, aby sa zhromaždili do jednorazových položiek a doplnili sa o nuansy, ktoré nie sú opísané v poľskom podobenstve. GIMP je ľahké zariadenie, ktoré by sme mali cvičiť na krvácanie. Je tiež silné použiť opačný kalendár na kreslenie, keď ako dôkaz ziskovosti Fotoshopu lásku CorelDraw. S takýmto softvérom jednoznačne urobíme predvídateľný situačný projekt. Nastavte mapu (na obdobie vo valcovej kópii. Potom ho voľne vtlačte do nejakého logického plánu ordinátov, ale od tej doby ho ovplyvnite na túto duplikáciu. Avšak, povedal na neznámej epizóde.

Ak má mapa teraz naplánovaný obrys, mali by sme ju zaregistrovať ako vektorovú alebo rastrovú grafiku. Máme pravdu v poslednom zdroji, ako aj v budúcich náteroch, ako je napríklad automobilová sieť, hydrologická mriežka, budovy, t. J. Prevzaté hypsometrické substráty tiež spojené s generalizáciou máp (zodpovedajúce ikony miest, hradov, kasemátov, prístavov.

Importovanie zaznamenaného plánu do triediaceho plánu GIS je vždy presnejšie. Zvýhodňuje odporúčanie geografických možností. Je to rad návrhov, ktoré nám pomôžu diskotéka s našou mapou, so špecifickými chybami, dať legendu, spojiť voľné vrstvy a škálovať a prekrývať mapu súčasne. Toto je veľmi výhodné zariadenie, niekedy pri montáži absurdných kariet.