Usetrite energiu

Kontrolné činnosti sú veľmi dôležitou osobnosťou prakticky v každom priemysle, v mnohých budovách alebo podnikoch. Spínače a vypínače priamo vytvárajú mnoho výrobcov. Každý z nich si myslí, že systémy, ktoré navrhuje, sú rovnako zložité a prispôsobené iným formám.

Medzi základné výhody výkonových spínačov patria nepochybne malé rozmery, nekomplikovaná inštalácia a skusový postup, ale predovšetkým ľudia majú veľmi široký rozsah, pokiaľ ide o ďalšie vybavenie.

Prepínač účinnosti je jedlo, ktoré sa podáva tam, kde sú sily veľmi cenné. Jeho kľúčovým predpokladom je poskytnúť ochranu iným elektrickým zariadeniam proti účinkom možného preťaženia alebo skratu. Používa sa tiež pri riadení distribúcie energie v elektrickej konštrukcii.

Základné rozdelenie výkonových spínačov zahŕňa nízkonapäťové, vysokonapäťové a vysokonapäťové spínače. Charakteristickou črtou nízkonapäťových spínačov je prevádzkové napätie nižšie ako 1 000 V a ich najjednoduchšou konštrukciou sú oblúkové spínače. Spínače vysokého napätia zvyčajne poskytujú 10 000 vypínaní.

Pokiaľ ide o vysokonapäťové vypínače, nachádzajú sa v dvoch technológiách: mŕtvy tank a živý tank. Spôsob činnosti ovplyvňuje energiu pri konštrukcii vypínača, ale skôr jeho mechanickú pevnosť. Spínače vyrobené v technológii mŕtvych nádrží sa vyznačujú oveľa väčším odporom kombinovaným s veľmi dôležitou stabilitou spínača. Ističe vysokého napätia sa zvyčajne klasifikujú z dôvodu metódy použitej na uhasenie oblúka.