Pokladna mini e

Keď predávame výrobky alebo služby situácii fyzických osôb (tých, ktorí neobchodujú, budeme potrebovať registračnú pokladňu alebo fiškálnu tlačiareň. Po jeho kúpe je obzvlášť dôležité predložiť fiškálne zariadenie a fiscalizáciu. Všetky postupy súvisiace s registračnou pokladnicou by mali byť ukončené do dvoch mesiacov od jej nákupu.

Podanie na hlavu príslušného daňového úradu by sa malo uskutočniť skôr, ako začneme zaznamenávať predaj na fiškálnu sumu. Čo by sa malo v takomto oznámení nájsť? Po prvé, mali by ste napísať, aký celkový počet registračných pokladníc v kancelárii bude. Uveďte a uveďte adresy miest, kde budú odporučené.Nariadením ministra financií z 29. novembra 2012 sa presne vymedzuje spôsob, akým by sa malo podávanie správ o registrácii uskutočňovať. Podľa neho, aspoň v deň straty, by malo byť právo odstrániť z registračnej pokladnice aspoň polovicu registračných pokladníc nahlásených vedúcemu daňového úradu. Na začiatku budúceho mesiaca by mali byť do registra zapísané zostávajúce registre.Ako sme už uviedli a nainštalovali pokladnice, musíme vytvoriť ich fiškáciu. Je to potrebné, ak závisíme od používania hotovosti a tlačiarní ako ekonomickej úlohy.

Na čo sa vzťahuje fiškalizácia pokladnice? O pridelení fiškálneho modulu (daňové identifikačné číslo daňového poplatníka do daňovej pokladnice. Povedzme, že je to posledná jednorazová operácia, konštantná a spoľahlivá. Je mimoriadne dôležité, aby sa fiškalizácia registračnej pokladnice vytvorila v profesionálnom systéme technikom, ktorý bol naposledy pripravený. V úspechu chyby, bude nesprávne vyriešiť nesprávne vykonanú fiscalization, budete musieť kúpiť novú registračnú pokladnicu, ktorá preukáže značné náklady. Vďaka fiškalizácii pokladnice bude možné pôsobiť vo fiškálnom systéme. Od dnešného dňa sa v pokladnici zaznamenávajú denné správy obsahujúce informácie o dennom mieste predaja.Po vykonaní fiškácie registračnej pokladnice ju musíte predložiť do siedmich dní vedúcemu príslušného daňového úradu. To vám pomôže pri registrácii.