Plucnych metastaz

Rastúce povedomie lekárov, ako aj samotných žien pri včasnom odhalení rakoviny a iných ochorení reprodukčného systému, zvýšilo popularitu ďalšieho typu gynekologického vyšetrenia. Dobrým z hlavných otázok tohto druhu, ktorých návrhom je vylúčenie alebo poskytnutie chyby, je kolposkopia.

Tento test sa dosahuje pomocou kolposkopov. Existujú preto optické misky, ktoré sú ideálne na včasnú diagnostiku pred-rakovinových stavov, detekciu infekcií HPV alebo genitálneho traktu. Vzhľadom k tomu, že kolposkopy poznajú 10 až 40-násobne zväčšené, pozorovaná oblasť sa vyznačuje vysokou presnosťou - oveľa ťažšou ako iné nástroje používané pri gynekologických prehliadkach. Pozorovaná oblasť sa premieta do jasného rozlíšenia na obrazovke tak, aby lekár mohol stále vidieť obraz počas vyšetrenia. Pri úspešnom odhaľovaní rušivých zmien môže lekár použiť kolposkop na odrezanie a odovzdanie podrobnejším laboratórnym testom. Čo je veľmi veľké, pretože aj napriek obrovskému rozvoju technológií v medicíne, príliš neskoro zistená rakovina stále poskytuje menšie príležitosti na účinné liečenie. Ďalšou výhodou použitia tohto nástroja je skutočnosť, že pravdepodobne zaznamená zaznamenaný film do fotografickej štruktúry alebo video produktu. Po vyšetrení a odovzdaní zaznamenaného materiálu pacientovi si kúpi presnejšie pozorovanie skúmanej oblasti. Mnoho žien sa bojí pravidelného testovania. Najčastejšie je to ten istý strach, ktorý viedol k odhaleniu choroby a možnej bolesti, ktorá sa prejaví počas samotnej štúdie. Väčšie povedomie o používaní moderných technológií v medicíne alebo o jednorazovom vyšetrení kolposkopy alebo inými nástrojmi pri hľadaní gynekológií by mohlo prispieť k zmierneniu stresu spojeného so štúdiou na jeden stupeň, čo by zabránilo mnohým vážnym následkom.