Mobilna pokladna

Pokladnica novitus je povinná pre osoby, ktoré založili inú obchodnú činnosť a ich prílev presiahol hodnoty uvedené ministerstvom financií.

Denne by sa malo vydávať potvrdenie o každom produkte zakúpenom zákazníkom, ktorý potom predstavuje základ pre reklamáciu pre príjemcu, a pre ženu, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, je dôvodom pre prijatie titulu štátnej pokladnice.

Vivese Senso Duo ShampooVivese Senso Duo Shampoo Vivese Senso Duo Shampoo Liečba proti vypadávaniu vlasov pre fantastický účes bez problémov!

Preto je užitočné tlačiť denné - denné fiškálne správy a mesačné - mesačné fiškálne správy. Fiškálna správa (denná alebo mesačná je list, ktorý vydáva registračná pokladňa, ktorý obsahuje opcie, ako je prevádzka a výška dane v konkrétnom časovom okamihu (deň alebo celý mesiac, s určenými daňovými sadzbami a predajmi odstránenými z dane. Účelom tohto opisu je ukázať váš denný alebo mesačný hrubý príjem s podrobným uvedením rôznych sadzieb DPH.

Kedy tlačiť správy z pokladnice

Ako sa stalo, uvádzajú sa dva spôsoby fiškálnych správ: denné a mesačné. Ako už názov napovedá, výpisy z registračnej pokladnice sa pre výsledok tlačia každý deň a raz mesačne.

Denná fiškálna správa sa objaví na konci predaja v konkrétny deň, do konca alebo do 24:00. Stále je možné ho vytlačiť neskôr a pred prvou transakciou nasledujúci deň. Avšak s posledným by sa malo vytvoriť, že výtlačok po 24:00 bude predstavovať iný dátum. Denná fiškálna správa nám ukáže celkovú sumu, za ktorú sa účinky tohto skutočného dňa predali.

Daňový úrad vyžaduje aj mesačné fiškálne správy. Mesačné fiškálne správy musia pracovať na cieli mesiaca až polnoci, pred prvou transakciou v nasledujúci deň, ktorý sa začína nasledujúci mesiac. Mesačná správa je doklad vydaný v pokladnici, ktorý obsahuje všetky predtým vytlačené denné správy. Takáto správa nám ukazuje súhrn výsledkov v chladnom mesiaci. Mesačné správy sa vyhotovujú iba raz mesačne.

Ak sa denná alebo mesačná správa skončí po polnoci, ale pred prvým predajom sa v správe ukáže iný dátum, nie je potrebné nič znepokojiť, pretože v modernom návrhu nie je potrebné predkladať riešenia.