Malbork odtlacok mestskych pevnosti

Po príchode Malborkov je úžasný germánsky hrad uhasený farebným zafarbením výpravy. Pamätajte však, že pri cestnej premávke tohto mesta je predchodca ponorený do obzoru neobvyklých starožitností, v kolekcii ktorých sa nachádzajú pozostatky pravekých miestnych pevností. Čo o nich rozumieť?História ochranných bariér na Malborku sa zvyčajne spája s príbehom národnej pevnosti. Medzitým sa lupienky spolu s ich súčasným jediným charakterom zostavili k aktuálnemu individuálnemu dátumu. Miestne priekopy pôvodne rozpoznávali humor trápenia dreva a zeme a frazeológiu nahradili nevyhnutné objekty. Mreže a silný základ - v skutočnosti sa objavili stredné steny, ktoré Malbork prežil. Nie, nešťastia osemnásteho storočia a porážky, ktoré utrpeli celonárodné relikvie v dvadsiatom storočí, znamenali, že v období Malborkových väzieb sme schopní prekvapiť jedinečné priekopy tradičných pochybností. Čo sa stalo s našimi kurzami? Garncarska brána, Mariacka brána, spojenia veže a oplotenia. Pozrite sa na súčasné suveníry, pretože obsahujú hroznú výhodu - najmä pre tých vagabondov, ktorí sledujú Malborka v modernej dobe, rozšíriť známu obozretnosť na prvok hec.